To pædagogmedhjælpere søges til Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger to pædagogmedhjælpere gerne pr. 1.12.2023 eller hurtigst muligt derefter til faste stillingerne i Børnehaven Mælkevejen.  Den ugentlige arbejdstid vil være 32-37 timer, vi er fleksible ift. dine ønsker.

Børnehaven Mælkevejen er en afdeling under Dagtilbuddet Vest, som udover Børnehaven Mælkevejen består af Børnehaven Svalehuset i Janderup, Skovmusen i Oksbøl og Outrup Børnehave. 

Mere om Børnehaven Mælkevejen

Mælkevejen er et aldersintegreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, beliggende i Nr. Nebel by, tæt ved en lille skov og landlige omgivelser. Lige nu har vi en normering på 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børnehaven har 3 basisgrupper; yngste gruppen, mellemgruppen og gruppen for de kommende skolebørn.

Ud over en stor legeplads i både vuggestuen- og børnehaveafdelingen gør vi flittigt brug af uderummet i vores nærmiljø – fx byens anlæg og skolens økobase. I udvalgte uger i løbet af året gør vi brug af Bus Vest, som indgår i særlige tilbud for børn i dagtilbud i Varde Kommune. Derudover har vi Bus Vest til rådighed i perioder, hvor vi tager på ture til skov, strand m.m. I hverdagen har vi let adgang til brug af tog.

Vi vægter en tæt og åben dialog med forældrene, som vi ser som vores vigtigste samarbejdspartnere omkring det enkelte barns trivsel. I vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i det anerkendende menneskesyn, hvilket også kommer til udtryk i den måde, vi er i kontakt med børn, forældre og hinanden på.

Du kan læse mere om Børnehaven Mælkevejen på vores hjemmeside her.

Vi har følgende forventninger til dig:

  • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang og er parat til at indgå i en udviklingsproces ift. at møde barnet med udviklingsstøttende kontakt
  • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
  • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
  • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
  • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende i rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
  • Du kan give og modtage feedback for at vi kan yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
  • Du er indstillet på at veksle mellem inde- og uderummet som børnenes læringsmiljø 
  • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
  • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag 
  • Du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til arbejdstider og opgaver

Hvad kan vi tilbyde dig:

Du vil blive en del af et fælles udviklingsforløb i Dagtilbuddet Vest, hvor vi har fokus på at dygtiggøre os indenfor udviklingsstøttende kontakt med afsæt i Marte Meo kommunikationsprincipper. Det betyder, at vi kontinuerligt søger ny viden og sætter tiltag i gang, der er med til at dygtiggøre os i relationsarbejdet med børn. Det foregår både som fælles tiltag i Dagtilbuddet Vest og lokalt i Børnehaven Mælkevejen – fx på personalemøder. 

Du vil få et medansvar for det læringsmiljø og den gode stemning, som børnene bevæger sig på. 

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte daglig leder Ann Østergaard på tlf. nr. 26 67 68 80 eller Dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber den 14.11.2023 og ansættelsessamtalerne finder sted den 22.11.2023

Du skal være indstillet på, at vi ønsker at indhente reference inden ansættelsessamtalerne.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA.

Send din ansøgning via nedenstående link. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Varde Kommune, Vadgårdsvej, 17, 6830 Nørre Nebel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5931398

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet