Nyheder fra Nørre Nebel

13 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nørre Nebel og omegn

Job tilbydes:
Sagsbehandler Grund- og Enhedsuddannelser ved Hjemmeværnsskolen.
Har du flair for uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udvikle dig gennem projekt- og uddannelsesudvikling, så er det måske dig, vi søger til Studieudviklingssektionen.Om osDen del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef, Uddannelses-, Planlægnings-, Studieudviklings- og Driftssektion samt LI/LL elementet. Studieudviklingssektionen udvikler og implementerer nye tidssvarende uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet. Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang, samt ambitionen om at implementere nyeste teknologier til såvel fjern- og tilstedeværelsesundervisning. Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning. Om stillingenHjemmeværnskolen ønsker at styrke studieudviklingsområdet yderligere, hvorfor der er hele tre stillinger i opslag. Studieudviklingssektionen består af en chef, 5 sagsbehandlere, en grafisk designer samt en multimediedesigner. Du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der består af både militære og civile ansatte. Stillingen indeholder sagsbehandling og projektledelse inden for fagområderne grund- og enhedsuddannelser. Dette betyder, at du vil være overordnet ansvarlig for nyudvikling af uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet på nævnte fagområder.Du vil som sagsbehandler komme til at stå i spidsen for dine egne projekter samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Du vil arbejde såvel selvstændigt som indgå i større arbejdsgrupper. Du vil være ansvarlig for gennemførelse af projekt- og arbejdsgrupper, hvor samarbejde og koordination med frivilligt personel, Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnets operative struktur samt det øvrige forsvar, skaber et meget dynamisk arbejdsmiljø, der stiller krav til at bibeholde overblikket ved flere samtidige opgaver samt evnen til at kunne arbejde selvstændigt. Du vil endvidere opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling, samt fra teori til praksis.Stillingens nuværende opgaver favner blandt andet:- Udvikling og implementering af Hjemmeværnets nye grunduddannelse - Udvikling og implementering af Hjemmeværnets nye geværskytte/dæksgast uddannelse samt GUARDEX- Udvikling og implementering af Opmærksomhedsuddannelsen i Hjemmeværnet Stillingen omfatter endvidere:- Indgå i udviklingen af relevante E-læringsobjekter - Deltager på studieudviklingsrelaterede aktiviteter, med henblik på at udvikle tidssvarende uddannelser- Støtte andre dele af Hjemmeværnsskolens organisation med videreudvikling af allerede eksisterende kurser indenfor fagområderne - At kunne virke som kursusleder og instruktør ved Hjemmeværnsskolen - At deltage i interne møder samt projekt- og arbejdsgrupper med relevans til ny- og videreudvikling af tildelte fagområderFast tjenestested vil være på Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren ved Varde.Der vil være mulighed for hjemmearbejde via fjernarbejdsplads.Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.Om digDu er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.Du har bred erfaring på uddannelsesområdet, såvel med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse – gerne indenfor Hjemmeværnet, men også fra det øvrige forsvar. Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau. Som person er du nytænkende, struktureret og samarbejdende i din tilgang til løsning af opgaver i et miljø, hvor mange synspunkter skal inddrages i opgaveløsningerne, du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig i din opgaveløsning. Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.Erfaring fra sagsbehandling på niveau 3 og/eller tjeneste i Hjemmeværnet er ønskeligt, men ikke et krav. AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11 eller på mail hvs-chstu@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 46 og med ansættelse pr. 1. januar 2022.Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkOM HJEMMEVÆRNSSKOLENHjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året. Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder. Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler til fagområde skydning
Brænder du for skydeuddannelse. Bliver du motiveret af at arbejde med frivillige i Hjemmeværnet, og har du en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver? Om osHjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution for udvikling og uddannelse af Hjemmeværnets frivillige medlemmer.Vi betragter os selv som ret langt fremme på det pædagogiske område inden for læring, refleksion og tilbagemelding, og vi anvender de nyeste teknologier til blended learning.Vi lægger stor vægt på medarbejdertrivsel og -udvikling, og der er gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med kollegerne. Hjemmeværnsskolen ligger i Nymindegab, her er skolens ledelse forankret og støttes af en planlægningssektion og en driftssektion, der blandt andet understøtter Uddannelsessektionen med bestillinger og reservationer, så en stor del af de administrative opgaver er flyttet fra sagsbehandleren. Hertil kommer tre uddannelsescentre i henholdsvis Skive, Søgård og Vordingborg samt Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn ved Nyborg.Vi har meget gode fysiske arbejdsforhold og en afslappet omgangstone, hvilket skaber en god ramme for alle medarbejdere og kursister.Om stillingenI dit daglige virke refererer du til chefen for Uddannelsessektionen, som er major. Uddannelsessektionen i Nymindegab, som du bliver en del af, består af en major, tre kaptajner og en civil. Sektionen har ansvaret for cirka 70 kurser om året. Du vil som sagsbehandler primært få til opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere alle Hjemmeværnsskolens skydeuddannelser, der dækker såvel grundlæggende som videregående skydeuddannelser. Til den praktiske udførelse er der en solid og faglig stærk frivillig organisation af specialister, der brænder for at hjælpe dig til de bedst mulige resultater. Derudover vil du være skolens ekspert på alt inden for skydeområdet, hvorfor der også vil være en del sagsbehandling forbundet med stillingen.Du får i sektionen ansvaret for at planlægge din egen tid, skabe relationer og arbejde med de frivillige skydelærere og linjeledere. Der er i perioder meget travlt, og du forventes at være fleksibel med hensyn til at kunne være til stede under kursusvirksomhed, hvor kurserne ofte kører til kl. 21.00 og i cirka syv weekender om året. Der er gode muligheder for kurser og efteruddannelse, der kan fremme dit virke i stillingen, det gælder både interne og eksterne kurser.Om digDu seniorsergent eller moden oversergent, der er indstillet på at indgå en udviklingskontrakt. Selvstændighed, indlevelsesevne og forståelse for at frivillig indsats adskiller sig i tid og rum fra det, du er vant til i forsvarets faste enheder.Du skal have en stor faglig interesse for skydning samt have lyst til at udvikle dig inden for disse områder. Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring inden for området skydeuddannelse fra operativ tjeneste eller sagsbehandling.Vi forventer, at du har kendskab til forsvarets IT-systemer og programmer, herunder WORKZONE og SAP.Det forventes, at du er uddannet på følgende våben: Pistol, GV M/95 familien, LMG M/62 og gerne M/60 E2 og 40mm granatkaster. Du er professionel, fleksibel og positiv også i travle perioder. Du forstår at administrere frihed under ansvar, egen planlægning og overholde deadlines.Vi forventer, at du er korrekt i din fremtoning og fremstår som det gode eksempel. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Nymindegab. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen Major Søren Glargaard Rich på telefon 20 68 33 22.Hvis du er nysgerrig efter- eller i tvivl om, hvad Hjemmeværnsskolen er, er du velkommen til at komme og besøge os ganske uforpligtende, du skriver blot til HVS-U-CHUD@mil.dk og aftaler et tidspunkt for møde.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 17. oktober 2021 og ansættelsessamtaler holdes løbende og forventes afsluttet i uge 43.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM HJEMMEVÆRNSSKOLENHjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året. Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens
Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren
Indrykket 10. september på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler Pædagogik og Ledelse ved Hjemmeværnsskolen
Har du flair for uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udvikle dig gennem projekt- og uddannelsesudvikling, så er det måske dig, vi søger til Studieudviklingssektionen.Om osDen del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef, Uddannelses-, Planlægnings-, Studieudviklings- og Driftssektion, samt LI/LL elementet. Studieudviklingssektionen udvikler og implementerer nye tidssvarende uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet. Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang, samt ambitionen om at implementere nyeste teknologier til såvel fjern- og tilstedeværelsesundervisning. Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning. Om stillingenHjemmeværnskolen ønsker at styrke studieudviklingsområdet yderligere, hvorfor der er hele tre stillinger i opslag. Studieudviklingssektionen består af en chef, 5 sagsbehandlere, en grafisk designer samt en multimediedesigner. Du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der består af både militære og civile ansatte. Stillingen indeholder sagsbehandling og projektledelse inden for fagområderne pædagogik og ledelse. Dette betyder, at du vil være overordnet ansvarlig for nyudvikling af uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet på nævnte fagområder – med særlig vægt på ledelse af frivillige i Hjemmeværnet. Du vil som sagsbehandler komme til at stå i spidsen for dine egne projekter samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Du vil arbejde såvel selvstændigt som indgå i større arbejdsgrupper. Du vil være ansvarlig for gennemførelse af projekt- og arbejdsgrupper, hvor samarbejde og koordination med frivilligt personel, Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnets operative struktur samt det øvrige forsvar, skaber et meget dynamisk arbejdsmiljø, der stiller krav til, at bibeholde overblikket ved flere samtidige opgaver samt evnen til at kunne arbejde selvstændigt. Du vil endvidere opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling, samt fra teori til praksis.Stillingens nuværende opgaver favner blandt andet:• Udvikling og implementering af nye ledelsesuddannelser i Hjemmeværnet• Udvikling og implementering af ledelsesudvikling i organisatorisk ramme • Videreudvikling af Hjemmeværnsskolens pædagogiske grundlag • Implementering af KODEKS VII • Implementering af akademifag på Hjemmeværnsskolens ledelsesuddannelser • Sagsbehandler på Kvalifikationsrammen for livslang læring, samt bidrage til intern uddannelse i udviklingen af uddannelsesdokumentation (uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner mm.)• Faglig rådgivning og konsultation inden for det pædagogiske og ledelsesfaglige område • Gennemførelse af pædagogisk korrektur og vejledning på nyudviklede uddannelser Stillingen omfatter endvidere:• Indgå i udviklingen af relevante E-læringsobjekter og andre læringsteknologiske muligheder • Deltage på studieudviklingsrelaterede aktiviteter• Støtte andre dele af Hjemmeværnsskolens organisation med videreudvikling af allerede eksisterende kurser indenfor fagområderne • At kunne virke som kursusleder og instruktør ved Hjemmeværnsskolen • At deltage i interne møder samt projekt- og arbejdsgrupper med relevans til ny- og videreudvikling af uddannelser inden for tildelte fagområderDer vil være mulighed for hjemmearbejde via fjernarbejdsplads.Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.Om digCivile ansøgere:Du har en relevant faglig uddannelse inden for pædagogik/læring/didaktik/undervisning, eksempelvis på diplom- eller masterniveau. Har du efteruddannelse inden for ledelse, vil det være en fordel. Vigtigst er det, at du har pædagogisk indsigt både på det teoretiske og praktiske plan og kan omsætte teori til praksis på uddannelses- og udviklingsområdet. Militære ansøgere:Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Du har bred erfaring på uddannelsesområdet, såvel med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse – gerne indenfor Hjemmeværnet, men også fra det øvrige forsvar. Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau. Erfaring fra sagsbehandling på niveau 3 og/eller tjeneste i Hjemmeværnet er ønskeligt, men ikke et krav.Generelt for alle ansøgere:Det forventes at du selvstændigt kan iværksætte pædagogiske/didaktiske analyser af eksisterende uddannelser og fremtidige uddannelsesbehov. Du er proaktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø. Du er nytænkende, struktureret i din arbejdsform, ansvarlig og imødekommende. Du er opsøgende i forhold til løsningen af tværgående opgaver, og du er nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger. Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.Ansøgere med erfaring inden for følgende områder, vil blive foretrukket:• Kvalifikationsrammen for livslang læring• Instruktørvirke i Forsvaret/Forsvarets pædagogiske grundlag • Projektledelse inden for pædagogiske projekter • Kendskab til Forsvaret og/eller Hjemmeværnet AnsættelsesvilkårFor civile ansøgere:Stillingen besættes efter gældende overenskomst.For militære ansøgere:Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11 eller på mail hvs-chstu@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 46 og med ansættelse pr. 1. januar 2022.Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkOM HJEMMEVÆRNSSKOLENHjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året. Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder. Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler Funktions- og Specialistuddannelser ved Hjemmeværnsskolen.
Har du flair for uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udvikle dig gennem projekt- og uddannelsesudvikling, så er det måske dig, vi søger til Studieudviklingssektionen.Om osDen del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef, Uddannelses-, Planlægnings-, Studieudviklings- og Driftssektion samt LI/LL elementet. Studieudviklingssektionen udvikler og implementerer nye tidssvarende uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet. Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang samt ambitionen om at implementere nyeste teknologier til såvel fjern- og tilstedeværelsesundervisning. Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning. Om stillingenHjemmeværnsskolen ønsker at styrke studieudviklingsområdet yderligere, hvorfor der er hele tre stillinger i opslag. Studieudviklingssektionen består af en chef, 5 sagsbehandlere, en grafisk designer samt en multimediedesigner. Du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der består af både militære og civile ansatte. Stillingen indeholder sagsbehandling og projektledelse indenfor fagområderne funktions- og specialistuddannelser. Dette betyder, at du vil være overordnet ansvarlig for nyudvikling af uddannelser til Hær- og Flyverhjemmeværnet på nævnte fagområder. Du vil som sagsbehandler komme til at stå i spidsen for dine egne projekter samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Du vil arbejde såvel selvstændigt som indgå i større arbejdsgrupper. Du vil være ansvarlig for gennemførelse af projekt- og arbejdsgrupper, hvor samarbejde og koordination med frivilligt personel, Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnets operative struktur samt det øvrige forsvar, skaber et meget dynamisk arbejdsmiljø, der stiller krav til at bibeholde overblikket ved flere samtidige opgaver samt evnen til at kunne arbejde selvstændigt. Du vil endvidere opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling samt fra teori til praksis.Stillingens nuværende opgaver favner blandt andet:- Udvikling og implementering af nye informationsuddannelser i Hjemmeværnet- Udvikling og implementering af simulationskapaciteter på førstehjælpsområdet - Videreudvikling af eksisterende politiuddannelser - Videreudvikling af hundeuddannelser - Udvikling af nye uddannelser til Security Forces og Military Working Dogs - Implementering af ny SIKLAND og tilpasning af nye skydeuddannelser Stillingen omfatter endvidere:- Indgå i udviklingen af relevante E-læringsobjekter - Deltager på studieudviklingsrelaterede aktiviteter med henblik på at udvikle tidssvarende uddannelser- Støtte andre dele af Hjemmeværnsskolens organisation med videreudvikling af allerede eksisterende kurser indenfor fagområderne - At kunne virke som kursusleder og instruktør ved Hjemmeværnsskolen - At deltage i interne møder samt projekt- og arbejdsgrupper med relevans til ny- og videreudvikling af tildelte fagområderFast tjenestested vil være på Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren ved Varde.Der vil være mulighed for hjemmearbejde via fjernarbejdsplads.Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.Om digDu er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.Du har bred erfaring på uddannelsesområdet, såvel med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse – gerne indenfor Hjemmeværnet, men også fra det øvrige forsvar. Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau. Som person er du nytænkende, struktureret og samarbejdende i din tilgang til løsning af opgaver i et miljø, hvor mange synspunkter skal inddrages i opgaveløsningerne, du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig i din opgaveløsning. Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.Erfaring fra sagsbehandling på niveau 3 og/eller tjeneste i Hjemmeværnet er ønskeligt men ikke et krav. AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11 eller på mail hvs-chstu@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 46 og med ansættelse pr. 1. januar 2022.Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkOM HJEMMEVÆRNSSKOLENHjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året. Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder. Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren
Indrykket 16. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk