Stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Hjemmeværnsskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant eller har du potentiale til MJ/OK M331 niveauet, er der her mulighed for at blive afklaret til niveauet. Har du lyst til at være med til at styre og have indflydelse på Hjemmeværnets uddannelser. Har du præference for at arbejde med styringsprocesser og sagsbehandling? Og har du lyst til at blive en del af et engageret team? Så er det lige netop dig, vi leder efter.

Om os

Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, hvor vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse og der er rum for deltagelse i sociale arrangementer sammen med skolens øvrige medarbejdere.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det stiller selvfølgelig krav til os som medarbejdere og til samarbejdet, som er baseret på anerkendende ledelse.

Om stillingen

Planlægningssektionen har sit daglige virke i Nymindegablejren. Du vil blive stedfortræder for sektionschefen og en del af en sektion med 6 medarbejdere – både militære og civile.

Som stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen får du en stor berøringsflade og indflydelse - både internt i Hjemmeværnet, eksternt i hele Forsvaret og med civile samarbejdspartnere. Du vil være med til at styre skolens produktion samt økonomi og dermed indgangsvinklen for nye opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Sagsbehandlingsopgaver
• Udarbejdelse og vartning af styringsdokumenter
• Udarbejdelse af sagsnotater og sagsoplæg
• Styring af skolens produktionsplan og ansvarlig for udarbejdelse af skolens kursuskalender
• Indgåelse i arbejdsgrupper - både internt og eksternt
• Undervisning af frivillige hjemmeværnssoldater
• Stedfortræder for sektionschefen. Sektionschefen vil være udsendt i et halvt år i 2024/2025. I denne periode, vil du skulle være fungerende chef.

Du tilgår en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere bolde i luften. Der kan i begrænset omfang forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. I forbindelse med koordination med vores samarbejdspartnere vil der også være rejser – både i ind- og udland.

Hvorfor vælge Hjemmeværnsskolen?
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor du primært vil væres sektionschefens nærmeste medarbejder og får ansvaret for at sagsbehandle årsprogrammer og nedbryde det til Hjemmeværnsskolens produktionsplan og AKOS. Der vil ligeledes være mulighed for sparring med øvrige kollegaer ved Hjemmeværnsskolen og din personlige udvikling vil blive prioriteret.

Du får en chef, som står bag dig, når det kræves og som respekterer din faglighed og giver dig rammer til at udvikle dine kompetencer.

Vi har stort fokus på den enkeltes trivsel og favner det hele menneske, derfor tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet i arbejdet, blandt andet i form af fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejdsdage, når der kan være behov for dette. Vi prioriterer, at vore medarbejdere har balance mellem privat- og arbejdsliv, og vi værdsætter, at vi er hele mennesker med et liv uden for kontoret.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant. Har potentiale til MJ/OK M331 niveauet, er der her mulighed for at blive afklaret til niveauet.

Derudover
• Du har en stor interesse for at arbejde med styringsprocesser og sagsbehandlinger samt en lyst til at udvikle dig inden for disse fagområder.
• Du har en professionel, fleksibel og positiv tilgang til at arbejde i et lille team.
• Du har et godt overblik og formår at favne flere samtidige opgaver samt prioritere dem.
• Du fremstår som det gode eksempel, og du har let til smil, forståelse og respekt for andres forskelligheder.
• Du har gode samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenestetiden er normalt 0800-1530/1500, men du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din daglige arbejdstid. Dit tjenestested vil være i Nymindegab, men der er gode muligheder for hjemmearbejde eller mulighed for enkelte dage at arbejde på et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre rundt i landet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen major Lars Hager, HVS-CHPLA@mil.dk, telefon 4080 5530.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant major Erik Frødstrup, HVS-U-CHNM@mil.dk, telefon 5115 8678.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2024. Ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2024 eller snarest herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Skolen har senest i 2023 været nomineret til Forsvarets Uddannelsespris for understøttelse at undervisning med simulator.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren, Vesterhavsvej , 6830 Nørre Nebel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6012168

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet