Pædagogmedhjælper søges hurtigst muligt til Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger hurtigst muligt en pædagogmedhjælper på 32 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling.  Ansættelsen sker løbende, indtil medarbejderen med de rette kompetencer er fundet.

Mælkevejen en afdeling under Dagtilbuddet Vest, som foruden Mælkevejen består af; Børnehaven Svalehuset i Janderup, Skovmusen i Oksbøl og Outrup Børnehave. 

Børnehaven Mælkevejen:

Mælkevejen er et aldersintegreret dagtilbud 0-6 år, beliggende i Nr. Nebel by, tæt ved en lille skov og landlige omgivelser. Vores aktuelle prognose er på 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børnehaven har 3 basisgrupper; yngste gruppen, mellemgruppen og gruppen for de kommende skolebørn.

Ud over en stor legeplads i både vuggestuen- og børnehaveafdelingen gør vi flittig brug af vores nærmiljø – fx byens anlæg og skolens økobase. I udvalgte uger i løbet af året gør vi brug af Bus Vest, som indgår i særlige tilbud for børn i dagtilbud i Varde Kommune. Med Bus Vest tager vi på ture til skov, strand m.m. I hverdagen har vi let adgang til brug af tog.

Vi vægter en tæt og åben dialog med forældrene, som vi ser som vores vigtigste samarbejdspartnere omkring det enkelte barn. I vores dagligdag tager vi i kontakten med børn, forældre og hinanden udgangspunkt i det anerkendende menneskesyn.

Du kan læse mere om Mælkevejen på vores hjemmeside her

Vi har følgende forventninger til dig:

  • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang og forstår at møde barnet med udviklingsstøttende kontakt
  • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
  • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
  • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
  • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
  • Du er indstillet på at veksle mellem inde- og uderummet som læringsmiljø 
  • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
  • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag 
  • Du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til arbejdstid og opgave

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Daglig leder Ann Østergaard på tlf. nr.26 67 68 80.

Ansøgningsfristen udløber den 27.10.2023 (bemærk, at vi ansætter løbende, så tøv ikke send sin ansøgning med det sammen)

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA.

Send din ansøgning til via nedenstående ”link”

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (1-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Varde Kommune, Vadgårdsvej, 17, 6830 Nørre Nebel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5922050

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet